Privacy verklaring Nail Craft Design

 

00. Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

 

01. Nail Craft Design

Nail Craft Design is een bedrijf die gespecialiseerd is in nagelstyling. Wanneer je wenst gebruik te maken van een dienst aangeboden door Nail Craft Design of zelf om andere redenen je gegevens kenbaar maakt aan Nail Craft Design, zullen deze gegevens verwerkt worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe jij je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Nail Craft Design respecteert de privacy van haar klanten en de bezoekers van de website. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Nail Craft Design, neem dan gerust contact op!

 

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

 

Nail Craft Design

info@nailcraftdesign.nl | 0653512620

Wijnverlater 59 | 8253 LP | Dronten

Btw. Nr. 209214429B01 | KVK Nr. 54822300

Nail Craft Design is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door Anna Willems.

 

02. Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Nail Craft Design. Deze worden hieronder toegelicht.

 

 1. Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt via de website, email, telefonisch of op een andere manier een bericht verzend naar Nail Craft Design voor een (aan)vraag en/of boeking van een dienst. Soms vraagt Nail Craft Design naar persoonlijke gegevens om hierop te kunnen reageren en je te kunnen informeren over wijzigingen van producten en/of diensten.

 

 1. Gebruik maken van een dienst

Wanneer je gebruik wilt maken van een dienst, vraagt Nail Craft Design voorafgaand de geplande dienst naar de persoonsgegevens. Deze gegevens zijn van belang voor het zorgvuldig uitvoeren van de overeengekomen dienst. Dit zijn gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en email.

 

 1. Bijzondere persoonsgegevens

Het is mogelijk dat door de aard van jouw gewenste dienst jou bijzondere persoonsgegevens door Nail Craft Design worden verwerkt. Dit zijn gegevens zoals bijvoorbeeld allergieën. Nail Craft Design verwerkt enkel de bijzondere persoonsgegevens wanneer jij deze zelf aan Nail Craft Design bekend hebt gemaakt en wanneer je uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven deze gegevens te verwerken. De bijzondere persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor je ze bekend hebt gemaakt aan Nail Craft Design. Voor het kunnen uitvoeren van een kwalitatief goede dienst, kan de gezondheid en conditie van nagels/handen worden vastgelegd doormiddel van notities en foto’s.

 

Als Nail Craft Design persoonsgegevens van jou verwerk dan

gebeurt dat op basis van één van de onderstaande gronden:

– Het is noodzakelijk voor de uitvoering van de dienstverlening.

– Nail Craft Design heeft toestemming van je gekregen om de persoonsgegevens te verwerken.

– Nail Craft Design heeft een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van jouw gegevens.

– Jij hebt jouw persoonsgegevens bekend gemaakt aan Nail Craft Design zonder dat je daar verplicht toe was.

 

Je hebt geen (wettelijke) plicht jouw persoonsgegevens met Nail Craft Design te delen. Echter kan Nail Craft Design een dienstverlening niet uitvoeren zonder bepaalde gegevens, bijvoorbeeld de gegevens die gebruikt worden om afspraken te maken over een gewenste dienst.

 

03. Ontvangers (verwerkers)

 1. NIS

De e-mail en website van Nail Craft Design worden gehost bij NIS. Bij het invullen van een (contact)formulier via de website van Nail Craft Design of het sturen van een email worden jou persoonsgegevens opgeslagen op de servers van onze verwerker NIS. NIS zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding  (secure socket layer). Zo kunnen onbevoegde derden de informatie die je met Nail Craft Design deelt via de website niet inzien. Nail Craft Design houd de website en het systemen up-to-date en controleer ze regelmatig op onregelmatigheden.

 

 1. Shedul

Je persoonsgegevens worden opgeslagen in ons klantensysteem en dit gaat via de servers van Shedul. De gegevens van Shedul zijn ondergebracht bij AWS (Amazon Web Services), die wordt beschermd door de Privacy Shield-overeenkomst.

 

 1. MailChimp

Voor een nieuwsbrief gebruik Nail Craft Design MailChimp. De servers van MailChimp zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het Privacy Shiel-overeenkomst.

 

Nail Craft Design verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in de opdracht van Nail Craft Design, sluit Nail Craft Design een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Nail Craft Design blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

04. Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Nail Craft Design, maar nooit langer dan nodig is voor het uivoeren van activiteiten.

 

 1. Dienst

Gegevens die zijn ontvangen bij een gewenste dienst zullen maximaal 12 maanden bewaard worden, gezien de aard van de door Nail Craft Design aangeboden diensten. Het is mogelijk dat je 1 maal per jaar gebruik wenst te maken van de dienst in verband met feestdagen of vakanties.

 

 1. Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met Nail Craft Design via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, telefoonnummer en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

 

 1. Bewaarplicht belastingdienst

De gegevens in ons boekhoudprogramma bewaard Nail Craft Design tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichting te voldoen.

De bovenstaande termijn geldt, mits er voor Nail Craft Design verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

 

05. Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerder genoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Nail Craft Design of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Nail Craft Design. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord

en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Nail Craft Design prive is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url. Daarnaast is het domein van Nail Craft Design ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

 

06. Jouw Rechten

 1. Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw

gegevens op te vragen die bij Nail Craft Design vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Nail Craft Design. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

 

 1. Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectifieren door Nail Craft Design.

 

 1. Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Nail Craft Design vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens als dit redelijkerwijs mogelijk is. Nail Craft Design zal persoonsgegevens moeten bewaren om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

 

 1. Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij

Nail Craft Design opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienstverlener, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Nail Craft Design al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

 

 1. Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Nail Craft Design niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

 

 1. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) Wil jij niet dat Nail Craft Design jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via info@NailCraftDesign.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren, tot uiterlijk binnen 1 maand.

 

 

Nail Craft Design neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@nailcraftdesign.nl

 

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens:

info@nailcraftdesign.nl | 0653512620

Wijnverlater 59 | 8253 LP | Dronten

Btw. Nr. 209214429B01 | KVK Nr. 54822300